Poistenie zodpovednosti zamestnanca je vhodné pre všetky povolania

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Zodpovednosť za škodu kryje škody spôsobené vlastným zavinením na živote, zdraví a majetku.
Online uzavretie zmluvy do pár minút.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca
1 bez starostí
Výkon povolania

bez starostí

 • Online porovnanie, do 2 minút
 • Bez zbytočných papierov
 • Okamžitá platnosť poistenia
2 pre prípad spôsobenia škody
Finančná ochrana

pre prípad spôsobenia škody

 • Aj pre vozidlá zamestnávateľa
 • Poistenie pre všetky povolania
 • Pre prípad spôsobenia škody
3 nad 5 osôb
Skupinové poistenie

nad 5 osôb

 • Aj pre štátnych zamestnancov
 • Platba online
 • Porovnáme všetky ponuky
 • Kto nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu?

  V rámci poistenia sa prenáša zodpovednosť zo vzniknutej škody z poisteného na poisťovňu, ktorá toto poistenie poskytla.

  Poisťovňa finančne vyrovná poškodeného.

 • Aké škody sú poistením zodpovednosti za škodu kryté?

  Poistenie za škody zamestnanca kryje škody na zdraví a živote, škody na veci a následná majetková ujma vrátane ušlého zisku.

  Do poistenia sú zahrnuté aj náklady na právnu obhajobu v súvislosti so škodou, ktorá je poistením krytá.

 • Čo znamená zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom?

  Váš výrobok môže následkom materiálovej alebo konštrukčnej vady prestať plniť svoju funkciu a spôsobiť škodu.

  Predmetom poistného plnenia nie je poškodený výrobok, ale škoda, ktorú ten výrobok/práca spôsobil.

 • Čo kryje zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov?

  Zodpovednosť z prevádzky dopravného prostriedku patrí medzi osobitné prípady zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou.

  Je založená na princípe objektívnej zodpovednosti.

 • Čo znamená všeobecná zodpovednosť za škodu?

  Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na škody, ktoré môže spoločnosť v dôsledku poistenej činnosti spôsobiť tretej osobe v podobe škody na veci alebo škody na zdraví.

  Z tohto poistenia má poistená spoločnosť právo, aby poisťovateľ v prípade poistnej udalosti nahradil škodu vzniknutú tretej osobe, pokiaľ za ňu spoločnosť zodpovedá.

Pre koho je poistenie zodpovednosti zamestnanca určené?

Pre všetkých zamestnávateľov a pre všetky typy povolaní. Ochrániť majetok firmy vieš pred nešikovným zamestnancom, alebo aj pred šikovným. Veci sa jednoducho dejú.

Vieš si poistiť motorové vozidlá
Poistenie kryje škody na služobnom vozidle alebo haváriu spôsobenú zamestnancom.

Ale aj firemný tovar
Poistenie kryje poškodenie tovaru pri manipulácii alebo pri chybne vykonanej práci.

Samozrejme aj služobný mobil a počítač
Vyliata káva na počítač, dôkladne umytá klávesnica v drese (aj to sa stáva), utopený telefón, ale aj pád notebooku a mobilu na zem.

A stroje a súčiastky tiež
Poškodenie stroja pri manipulácii alebo poškodenie výrobnej linky.

Vedel si, že…

…poistenie zodpovednosti zamestnanca si môžu uzavrieť takmer všetci zamestnanci pracujúci na plný úväzok?

A koľko stojí Poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Cena poistenia závisí od viacerých faktorov. Napríklad od zvolenej výšky poistnej sumy. Môžeš si tiež vybrať, či chceš platnosť poistenia rozšíriť o územie Českej republiky alebo zoberieš rovno celú Úniu.

Pre výpočet ceny poistenia prosím využi našu online kalkulačku.


Ak ti náhodou nie je niečo jasné, píš, volaj sem 0948 023 665 alebo aj sem info@epoistenie.online a spolu to vyriešime.

 • Poistenie pre všetkých

  Manuálne aj nemanuálne profesie

  Zamestnanci na služobných vozidlách

  Profesionálni skladníci

 • Poistenie rýchlo

  Porovnanie poistenia behom 2 minút

  Poistenie zodpovednosti je aktívne okamžite po zaplatení

  Bez zbytočných papierov a čakania

 • Kvalitné poistenie

  Vyberáme zo všetkých ponúk poisťovní

  Prehľadné zoradenie produktov podľa ceny

  Ušetríš, neplatíš zbytočné poplatky

Máš otázky alebo potrebujš pomôcť s poistnou udalosťou či čosi iné?

Prosím, píš a volaj na tel. číslo: 0948 023 665, email: info@epoistenie.online, alebo využi náš kontaktný formulár.

Kontaktný formulár
Havarijné poistenie

Ušetri na havarijnej poistke a nepreplácajte zbytočne.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Neplatíš za PZP zbytočne veľa? Zisti to v našej kalkulačke.

Cestovné poistenie

Cestuješ? Nezabudni však na cestovné poistenie, lebo čo ak?

+421 948 023 665
Máš ešte otázky? Volať môžeš od rána do večera
Zuzka Šajánková
Zuzka Šajánková
Životné poistenie