• Čo robiť pri poistnej udalosti?

  Pri nehode, krádeži, alebo akejkoľvek škodovej udalosti, ktorá sa stane na tvojom vozidle, čo najskôr zavolaj do poisťovne a čím skôr nahlás poistnú udalosť.

  Prípadne kontaktuj asistenčné služby, alebo nás.

 • Prečo je potrebné uzatvoriť havarijné poistenie?

  Keď nastane nepredvídateľná udalosť na tvojom vozidle (krádež, živelná udalosť…) povinné zmluvné poistenie nestačí.

  PZP zabezpečuje len úhradu škody, ktorú vodiť spôsobil svojím vozidlom inému účastníkovi nehody.

  Na rozdieľ od PZP havarijné poistenie zabezpečuje úhradu škody aj na tvojom  vozidle spôsobenú kýmkoľvek (tebou alebo inou osobou) a takisto kryje aj iné riziká.

 • Aká je výška spoluúčasti?

  Spoluúčasť je stanovená v percentách a v minimálnej výške v eurách, čo určuje podiel klienta na úhrade vzniknutej škody.

  Platí, že čím vyššia spoluúčasť, tým nižšie poistné.

 • Kedy uzatvoriť havarijné poistenie?

  Uzatvorenie havarijného poistenia by si mal zvážiť podľa toho, kde bývaš, aké máš možnosti parkovania a ako často budeš jazdiť do zahraničia.

  Havarijné poistenie však odporúčame uzatvoriť pre každé nové auto.

 • Koľko stojí havarijné poistenie?

  Výšku poistného ovplyvňuje predovšetkým rozsah základného a dodatkového poistenia.

  Každá poisťovňa ponúka rôzne kombinácie poistných rizík krytých z tohto poistenia.

  Pre zistenie ceny havarijného poistenia pre tvoje auto prosím využi našu online kalkulačku.

 • Oplatí sa uzatvoriť najlacnejšie havarijné poistenie?

  Výška havarijného poistenia sa vypočíta na základe zvoleného balíka a vybratých pripoisteniach, vychádzať však iba z ceny poistenia neodporúčame.

  Najlacnejšie havarijné poistenie nemusí spĺňať to, prečo si dané poistenie uzatváraš.

  Využi prosím našu online kalkulačku a porovnaj si všetky ponuky online, behom pár minút.

Máš otázky alebo potrebujš pomôcť s poistnou udalosťou či čosi iné?

Prosím, píš a volaj na tel. číslo: 0948 023 665, email: info@epoistenie.online, alebo využi náš kontaktný formulár.

Kontaktný formulár
Zuzka Šajánková
Zuzka Šajánková
Životné poistenie