S pojmom ,,poistné riziko”, sa pri uzatváraní poistenia zaručene stretneš. Preto je dôležité, aby si vedeli, čo to pojem poistné riziko znamená a čo všetko pod tento pojem spadá.

Čo znamená poistné riziko?

Zjednodušene povedané, sú to riziká alebo nebezpečenstvá, za ktoré sa poisťovňa zaviazala poskytnúť poistné plnenie.

Tieto typy rizík alebo nebezpečenstiev majú potenciál spôsobiť finančnú stratu, napríklad škodu na majetku alebo telesné zranenia.

Príklady poistných rizík zahŕňajú riziko požiaru, straty spôsobené zemetrasením alebo dokonca zodpovednosť za ublíženie na zdraví, smrť alebo škodu na majetku tretím stranám zo strany poisteného.

Najlepšie poistky sú tie, ktoré pokrývajú najrelevantnejšie poistné riziká za čo najprimeranejšiu cenu.

Existuje široká škála udalostí, ktoré sa považujú za poistné riziká. Napríklad dopravná nehoda je rizikom poistenia automobilu, smrť poistenca je rizikom životného poistenia a škoda spôsobená vodou je rizikom poistenia domácnosti.

Poistné sa vypočítava na základe troch faktorov:

1. Šanca, že sa zrealizuje určité poistné riziko.

2. Závažnosť škody, ak je poistné riziko realizované.

3. Počet rizík, za ktoré poisťovňa preberá zodpovednosť.

Čím väčšia je pravdepodobnosť výskytu rizika, tým vyššie bude poistné.

Napríklad vodič s históriou nehôd alebo dopravných priestupkov bude vnímaný ako vyššie riziko a bude mu účtované viac za poistenie automobilu.

Pre viac zaujímavých článkov, navštívte náš blog