Čo znamená nepoistiteľné riziko?

Nepoistiteľné riziko je riziko, ktoré poisťovňa nemôže z rôznych dôvodov prijať do poistenia.

Napríklad ľudia, ktorí sú nevyliečiteľne chorí, si nemôžu kúpiť životné poistenie.

Mnohé poistky majiteľov domov uvádzajú povodňové škody ako nepoistiteľné. Domy môžu byť postavené v oblasti s vysokým rizikom povodní a toto riziko je pre poisťovňu príliš drahé aby ho kryla.

Keďže povodeň by naraz poškodila toľko domov, pokrytie všetkých týchto škôd by poisťovniam spôsobilo príliš veľkú stratu.

Príklady nepoistiteľného rizika

Zemetrasenie

Jadrové nebezpečenstvo

Teroristické činy

Vojna

Činy cudzieho nepriateľa

V prípade takýchto rizík ide o riziká, ktoré sú príliš veľké alebo nie je možné určiť veľkosť budúcej škody

Niektoré riziká sa však dajú poistiť za príplatok alebo prostredníctvom špeciálneho poisťovateľa.

Prioritou poisťovní je zostať finančne stabilný, aby mohli pokračovať v podnikaní a naďalej plniť svoje finančné záväzky voči svojim klientom a ostatným zainteresovaným stranám.

Štát niekedy poskytuje určité typy poistenia nepoistiteľných rizík prostredníctvom „vysoko rizikových skupín“; poistné je však často vysoké a poskytuje obmedzené krytie.

Na Slovensku, sa takýto typ poistenia ponúka v oblastiach so zvýšeným rizikom povodní.

Pre viac zaujímavých článkov navštívte náš blog