Platí moje cestovného poistenie na Ukrajine a v Rusku?

Vzhľadom na vojenský konflikt na Ukrajine a ani v Rusku cestovné poistenie neplatí. MZV SR odporúča vôbec necestovať na Ukrajinu, do Ruska, ale ani do Bieloruska alebo Moldavska.

Ako sa riešia škody spôsobené ukrajinskými vozidlami bez zelenej karty na našom území?

Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) píše na svojej webstránke, že škody spôsobené na území Slovenskej republiky vozidlami, ktoré sú registrované na Ukrajine, bude do 31. 4. 2022 hradiť z garančného fondu.

Uhradené ale budú len tie škody, za ktoré zodpovedá majiteľ vozidla evidovaného na Ukrajine. Keďže mimoriadna situácia na Ukrajine stále trvá, na webovej stránke SKP sa aktuálne píše, že opäť predlžuje prísľub do konca júna 2022.

Platí teda, že ak škoda vznikne na ukrajinskom vozidle na území Slovenska, škodu hradí ten, kto ju spôsobil, prípadne jeho poisťovateľ.

Na Ukrajine stále jazdí veľa áut bez zelenej karty keďže vozidlá sú spravidla poistené len na území Ukrajiny a množstvo ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, si ju len jednoducho nestihlo kúpiť.

Spôsobil som škodu na ukrajinskom vozidle

Pokiaľ si mal poistnú udalosť a zhodou okolností bolo jej účastníkom aj vozidlo s ukrajinskou ŠPZ a škoda vznikla na ukrajinskom vozidle, postupuje sa klasicky ako pri normálnej poistnej udalosti a poškodený si nárok na náhradu uplatní u poisťovateľa motorového vozidla, ktoré nehodu spôsobilo.