Kto je finančný poradca?

Finančný poradca je človek, ktorý má s tebou ako klientom podpísanú zmluvu o finančnom poradenstve a ktorému za jeho služby platíš priamo ty. Na základe svojich znalostí ti poradca vyberie najvýhodnejšiu ponuku na trhu. Nedisponuje však žiadnym finančným portfóliom.

Finančný poradca však zároveň nemôže byť sprostredkovateľom a licenciu mu udeľuje Národná banka Slovenska. Takýchto finančných poradcov je na Slovensku len okolo 11. Čiže je málo pravdepodobné, že ťa osloví práve finančný poradca.

Ľudia často považujú za finančných poradcov aj finančných sprostredkovateľov a tento pojem si zamieňajú. Jedno ale nie je druhé.

Kto je finančný sprostredkovateľ?

Finančný sprostredkovateľ má zmluvu priamo s finančnou inštitúciou. Klient ho neplatí – finančného sprostredkovateľa platí finančná inštitúcia za uzatvorené produkty.

Čím viac inštitúcií má sprostredkovateľ zazmluvnených – tým viac ponúk priamo šitých na mieru ti ako klientovi môže odporučiť.

Čo zahŕňajú služby finančného sprostredkovateľa?

  • Odborná pomoc, informácie a odporúčania pri predložení nových ponúk, ako aj aktualizácia či ukončenie finančnej služby
  • Predkladanie ponúk na uzatvorenie zmluvy
  • Spolupráca pri správe zmluvy
  • Spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy
  • Vysvetlenie a orientovanie sa v aktuálnych zmluvách

K 31.decembru 2018 bolo zaregistrovaných spolu 34 443 subjektov (finančných poradcov, SFA a PFA).

Dohľad nad týmito činnosťami je regulovaný Zákonom Národnej rady SR č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Preveriť si ich vieš tu.

A kto sú finanční agenti?

Finančných agentov delíme nasledovne:

  1. Samostatný finančný agent – má zmluvy priamo s finančnými inštitúciami, môže mať zazmluvnené pokojne aj všetky inštitúcie na slovenskom trhu
  2. Viazaný finančný agent – môže mať zmluvu len s jednou finančnou inštitúciou v danom sektore – čiže len s jednou bankou, poisťovňou, …
  3. Podriadený finančný agent – spolupracuje pod samostatným finančným agentom, môže mať zmluvu v tom istom čase najviac s jedným samostatným finančným agentom

Služby finančného agenta sú bezplatné. Dobrý finančný agent servisuje celé tvoje finančné portfólio, a to nové, a rovnako aj staré zmluvy, ktoré máš.